For Konge Eller Kejser?

Enheds-tilmelding
Tilmeldte enheder
Personlig tilmelding

Reglerne

Generelle kampregler

Til dette scenarie er der to typer point som afgøre hvor mange tæv man kan tage.
Rustningspoint (RP) og Moralpoints (MP)

Rustningspoint gives selvfølgelig for rustning.

Da fokus er på kampen imellem enheder, ikke enkeltmand, gives der RP til hele enheden. Endnu en grund til at sørge for at alle i en enhed er ens udrustet.

Dette betyder ikke at enkelte ikke kan være tungere pansret, men det vil være laveste fællesnævner(som ikke er musiker/fanebære/chef) som sætter standarten.

Man mister sine RP når man bliver ramt af våben.

RP mistes FØR MP

Hvis du ikke har flere RP mister du MP.

Hvis du på et tidspunkt kommer ned på 0MP skal du gøre en af følgende ting:

· Flygte.

· Overgive dig.

· Fald om og spil såret.

Dette skulde gerne give 2 effekter som sjældent ses:

At folk overgiver sig og at folk løber væk.

Moralpoints gives for ting som en fane, musiker og formation.

Det er vigtigt at folk forstår at Reglerne omkring MP kan være svære at overskude i kampens hede, da flere af dem kræver at du ser bestemte ting.

Så de er i meget høj grad afhængig af folks opmærksomhed og ærlighed.

Her er en liste over ting som påvirker dit MP tal:

+1 MP Din enhed har en fane. (som selvfølgelig er hævet)

+1 MP Din enhed har en musiker som spiller.

+1 MP Din enhed kæmper i en ordentlig tæt formation.

(man skal kunne nå min. 1 af dine kammerater, og hans skal kunne nå en osv.)

Det er kun muligt at få MP hvis man er i formation.

Det betyder at det ikke er muligt at kæmpe, hvis man ikke er samlet som enhed.

Nogle enheder har lov til at bruge bevæge sig i spredt orden.

Dvs. at soldaterne har lov til at manøvre og at bruge buer selv om de ikke har nogle MP.
De har ikke lov til at gå i nærkamp.

Hvis de vil i nærkamp så SKAL de samle sig til en tæt formation, og så får de MP for fane, formation og musiker på lige fod som alle andre.

Specielle våben

Til scenariet er nogle få våben som har specielle regler.

Tohåndsvåben

Tohåndsvåben dur normalt ikke til live. De er simpelt hen ikke effektive nok.
Dette vil vi gerne gøre noget ved, da to håndsvåben i WFB er ret hårdtslående.
Derfor giver tohåndsvåben +2 i skade.
Dvs. man mister 3 point hvis man bliver ramt i benet eller i armen.
Og hele 5 point hvis man bliver ramt i kroppen.

De eneste våben som er underlagt disse regler er tohåndssværd.
Og de skal selvfølgelig være lavet sådan at man ikke er i tvivl.
Halebarder, og andre stagevåben giver ikke ekstra skade.

Krudtvåben

Der er kun en enhed som har krudtvåben som har en effekt på fjenden. Og det er ”Geschützregiment Averland” Disse våben skyder fysisk med en kugle.
Krudtvåben giver +2 i skade.
Dvs. 3 i skade ved en træffer i armen. Og 5 i skade i kroppen.

Den giver stadigt skade selv om du parere slaget med et skjold. (i så fald giver det 3 i skade)

Alle andre krudtvåben i spillet siger kun bang, og deres primær formål er at give de kejserlige officerer muligheden for at skyde underordnet som forsøger at løbe væk…

Krigsmaskiner

Krigsmaskiner giver +2 i skade
Dvs. 3 i skade ved en træffer i armen. Og 5 i skade i kroppen.

Den giver stadigt skade selv om du parere slaget med et skjold. (i så fald giver det 3 i skade)
Rammes du af en kuglen/stenen fra en krigsmaskine så skal du ligge dig ned.
Hvis du ellers stadigt har MP tilbage, så må du rejse dig op igen.
Hvis flere personer bliver ramt af kuglen/stenen, så tælle alle som ramte.

Våbenskaden kan opsomres sådan:

Hvad Krop Arm ignorere skjold? Fald om af en træffer
Håndvåben, stagevåben
og buer m.m.
3
1
Nej
Nej
Tohåndsvåben
5
3
Nej
Nej
Krudtvåben
5
3
Ja
Nej
Krigsmaskiner
5
3
Ja
Ja

Retningslinier for fysisk kontakt:

Hvordan vi slås:

Fysisk kontakt

Som udgangspunkt er fysisk kontakt ikke tilladt.
Dog skal der jo være plads til at vi går lidt til den, derfor er der følgende undtagelser:

Træ imod træ
Det er tilladt at sætte træ imod træ og skubbe til hinanden (ikke slå, men skubbe).

Det betyder, at hvis du bruger et skjold så kan du skubbe til din modstanders skjold eller stagevåben. Du kan også med et stagevåben skubbe et skjold væk (ikke med enderne men med siden til - dvs. hvis han kommer meget tæt på). Du må IKKE skubbe til personen direkte.

Aftalt spil
Hvis man på forhånd har en klar aftale er det tilladt at bruge andre former for fysisk kontakt, f.eks. skubbe, vælte, osv. Men det kræver en klar aftale, det er ikke nok at man "kender folk" eller "plejer at slås sådan".

Ud over dette, så er fysisk kontakt ikke tilladt.

Andet:

Det er heller ikke tilladt at vælte folk. Hverken med kroppen, skjoldet, stagevåben, eller nogen anden metode.

Man må ikke tage fat i folk eller deres våben med hænderne. Heller ikke på den upolstrede del af et stagevåben. At fange dem med våbnene er tilladt, f.eks. at tage fat i et skjold med en stage eller låse et sværd mellem et sværd og et skjold.

Lad være med at træde på pile, uheld sker, men forsøg at kigge efter dem når I går i områder, der har været beskudt.

Når en kamp er overstået, så giv lige en hånd med at kigge efter pile. også selv om det er "fjenden" som ejer dem. De er dyre, og man kan jo altid smide dem til side indtil kampen er slut så ingen har gavn af dem.

Man skal tilpasse sine slag efter sin modstander. En mand i ringbrynje og slagkofte, skal der slås hårdere til, end en upansret bueskytte. Det er vigtigt at folk både slår igennem på de tungt pansrede for at sikre sig at de kan mærke det, og det er vigtigt at folk afbøder slaget mod de upansrede for at undgå at slå dem halvt fordærvede.

Det er ikke tilladt at slå i hovedet, men når to skjoldmure kommer op imod hinanden, så er der altså sjældent plads til at man kan slå efter andet end venstre skulder (selvom de mindre skjolde burde hjælpe på det). Det betyder at der er en overvejende chance for at ramme i hovedet. Det er altså endnu en opfordring til at man bruger hjelm, de er ikke bare fede, de kan også redde en fra et slag i hovedet.

Og sidst men ikke mindst; Kamp til "live" er altså en fysisk aktivitet på lige fod med fodbold, håndbold og andre former for kontaktsport. Det kan altså give knubs og blå mærker. Dermed ikke sagt at man ikke skal vise hensyn, men man skal samtidig være forberedt på, at blå mærker og knubs er en del af fornøjelsen.

Fanger

Hvis folk forsøger at overgiver sig så tag imod det, hvis situationen på nogen måde tillader det. (Bønder er en undtagelse da de ikke er penge værd.)

Når i tager fanger, så fratag dem deres våben, men sørg for at få dem med.
Penge og andre værdiggenstande må tages fra fanger. Og ikke andet.

Hvis det er før patruljerne lørdag så skal fangerne udveksles forholdsvist hurtigt.

Det er selvfølgelig tilladt at afhøre fangerne først… bare sørg for at begge parter få noget fedt spil ud af det.

Hvis det er i forbindelse med patruljerne, så udveksles fangerne før slaget.

Lejesoldater = Lejesoldater = 1 skilling
Stridsmænd = menige = 2 skilling
. = Befalingsmænd = 5 skilling
Adelsmand = Officer = 24 skilling

Penge

Til scenariet vil det blive brugt 3 typer mønter.

Guld, sølv og kobber.

Der går 12 Kobberstykker på en Sølvskilling.

Og der går 20 Sølvskilling på en Guldkrone

De almindelige soldater vil alle få en hvis mængde sølvskilling og kobber stykker.
Pengenes primær funktion er at man kan købe lidt ekstra mad for, og så for at folk har noget at spille om.