For Konge Eller Kejser?

Enheds-tilmelding
Tilmeldte enheder
Personlig tilmelding

Retningslinier

Retningslinier

På denne side kommer der en masse retningslinier.
En del af dette kommer også til at stå andre steder, men her bliver det skåret ud i pap...

Men-at-Arms

På hjemmesiden og i deltagerbrevet bruger vi betegnelsen "Men-at-Arms".
Normalt går vi ind for at man ikke bruger engelske udtryk, men vi mangler et ordenligt dansk ord som dækker.
Denne betegnelse dækker over proffessionelle bretonianske soldater.
Disse er ridderer eller deres personlige soldater.

Ud over Men-at-Arms, består den bretonianske hær af bønder, som har pligt til at tjene deres herre. De bliver typisk brugt som bueskytter eller kannonføde.

Under scenariet vil betegnelsen "stridsmænd" blive brugt.

Enheder

Alt forgår i enheder. Der stod noget om det i folderen.
Men for lige at opsumere:

En enhed skal have:

 • Ens udrustning.
  dvs alle har Et-håndsvåben og skjolde, eller alle har spyd, eller alle har buer osv...
 • Ens panser.
  Vi forventer ikke at alle i en enhed har ens panser, men at mængden er nogen lunde den samme. (det vil sige effiktivt omkring samme mængde RP)
 • Fane og gerne Musiker.
  (en musiker kan være svært, så derfor er det ikke et krav)
 • Ens uniformer
  De skal være i samme farver, det specifike mønster må godt være blandet.
  De kejserlige må f.eks. godt blande landsknægteuniformer og almindelige våbenkofter.
  En flok bønder kan også bruge ens strudhætter som deres "uniform"
 • Evt. Skjolde skal også være i enhedens farver.

Følgende er strængt forbudt:

 • For store skjolde.
 • Enheder med både skjolde og spyd.
 • Kædevåben.

Hvis du kan finde en måde hvorpå du kan stille en skjoldmur støttet af stagevåben, så er det også forbudt...

Vores tolkning af Warhammer-verdenen

Til dette scenarie har vi lavet en meget stor ændring, i forholde til den officielle version af Warhammerverdenen. I følge "Bretonnian Army book" og hvis man kigger på figurene til WFB, så er Bretonnia tidsmæssigt og kulturelt en blanding af England og Frankrig under 100årskiren. dvs omkring år 1350-1400. Religionsmessigt bruger de så "lady of the Lake" fra legenderne om Kong Arthur og historierne om den hellige gral.

En af Visionerne for scenariet er tydeliger forskæl på soldater(og riddere) fra forskællige kulture.
For at gøre større visuel forskæl på en bretonniansk ridder og en fra Kejseriget, så har vi besluttet at vi rent teknologisk flytter Bretonnia fra år 1350-1400 til omkring år 1200-1250.
Nu vil jeg ikke påstå at jeg er ekspert på rustninger i middelalderen.... Men det betyder at de ikke må bruge pladerustninger. Ja, man kan finde mange gode grunde til at en bretonniansk ridder har købt sig en pladerustning, men dem gider vi ikke høre.
Som bretonniansk ridder står den på ringbrynje og mere ringbrynje og så kan man jo bruge en normannerhjelm eller en heldækkende hjælm fra den periode.

Kønsroller (kvinder til scenariet)

Vi vil gerne have kvindelige deltagere til scenariet
Men der er jo lige den lille sag om kønsroller.
Som vi er det, så er kønsrollerne i warhammerverdenen ligesom i virkeligeheds Europa i 15-1600. Selvfølgelig med nogle få ændreinger. Men når det gælder den kejserlige hær, så er der måske en håndfuldt kvinder, hvis der overhovedet er nogle. (og nogle som udgiver sig for at være mænd)(1)
Men kvinder skal jo selvfølgelig også have lov til at deltage i kamproller hvis de vil.
Og vi vil gerne have kvinder med.

Pt. Er vores plan følgende:
Hvis man som kvinde spiller menig nr. 7 i en enhed, så har vi ingen planer om at ens køn skal betyder noget. Og vi ligge op til at spillerne heller ikke gør noget ud af det.

Hvis man som kvinde spille kaptajn. (dvs chef for en enhed) så ser vi gerne at ens køn får en betydning. Dvs. det er helt i orden at en kvinde er kaptajn, men hun (og hendes folk) skal forvente at blive behandlet derefter.
Med det mener vi at de mandlige officere nok ikke vil have den store respekt for hende, man lytter ikke til hendes forsalg og hendes folk vil nok blive moppet.
Og vi se gerne en kvindelig kaptajn, da det jo giver spil indtærnt i lejrene. både imellem det menige mandskab og blandt officerene. (og noget for den bretonianske adel at grine af)

Det er umiddelbart den løsning som vi finder passer bedst med warhammer verdenen og samtidigt ikke er kønsdiskriminerende i virkeligheden. (dvs. ikke mere end alle andre middelalderscenarier)

Men det er noget som vi skal løse med de kvindelige spillere i fællesskab.

Så Hvis du er kvinde og vil deltage, så tilmeld dig forumet og kom med din holdning om emnet under tråden "Kønsroller" i det Generelle forum. Eller send en mail til aagaard@troa.dk

Alkoholpolitik

Fredag aften er det tilladt at drikke en enkelt. (for egen regning)
Ølet skal selvfølgelig være opbevaret i passende beholder. vi gider ikkese ølflasker.
Og det er kun en enkelt øl.(eller glas vin, hvis man er bretonnianer)

Lørdag dag det ikke tilladt at drikke alkohol.
Alkohol og kamp er to ting som ikke høre sammen.

Dog overvejer vi at ink. "en lille en til halsen" i madrationen.

Udstyr:

Skjolde:

Vi gider ikke at se store skjolde til scenariet.
De er (tit) grimme og det er røv syge at slås med. Og imod.
De passer ikke til de kejserlige tropper.
Og de passer heller ikke til den version af bretonianske "men-at-arm" som vi gerne vil have.
Altså når vi snakker udseende. Vi er på udkig efter det udseende de har i 5th edition af WFB.
(grundet copyright regler kan vi pt. ikke vise et billede af dem)

Derfor må skjolde maks være 90cm høje og 60 cm brede. og formen skal være som de skjolde som kan ses under "billeder".

Skjoldkanterne selvfølgelig være polstret, men de behøver ikke være dækket af andet end gaffatape. Forsiden SKAL være i Provinsfarver eller din herres farver, afhængig af hvilket side du er på.

Buer

Rytterbuer er tilladte for begge siddet. Det er imod mine visioner med mere kultur, men rytterbuer er bare mere praktiske at bruge til liverollespil end, træbuer er.

Hvis de ligger på de 35-40 pund så er det fint.

Div. købte pile er umidbart ok. De vil selvfølgeligt blive kontroleret sammen med andre våben og er der det mindste med dem, så ryger de.

Pilene må gerne være af sorte plastik med kraftige grønne plastikfjer.
Dette er ikke Khypris... Pile er dyre, så vi skal gerne kunne finde dem igen.

Stagevåben

Spyd og ligende stagevåben som man primært stikker med.
De skal være polstret 30cm ned at skaftet.
Spidserne skal være lavet sådan at de ikke er farlige.
Dvs de ikke kan trykke riben eller stikke øjne ud.
Men der er ikke noget krav om at det ikke gør ondt.
Det er et almindeligt problem at folk i rustning ikke kan mærke spydstik, specilet på benene hvis de har metalbenskinner på.
Igen, tilpas dine stik efter om din modstander er pansret eller ej.

Slagvåben
Halebarder og andre stagevåben som der primært slåes med.
Våbnet lavet som en tohåndsøks. dvs hele skaftet skal være polstret godt nok til at du kan slå med det. Og det er så også tilladt.
Hvis våbnet har en spids, så skal den selvfølgelig være lavet efter reglerne for spyd.

Kamp

Hvor meget fysisk kontakt er tilladt?

Dette er retningslinierne for hvad der er tilladt og ikke tilladt:

Hvordan vi slås:
Fysisk kontakt
Som udgangspunkt er fysisk kontakt ikke tilladt.

 • Dog skal der jo være plads til at vi går lidt til den, derfor er der følgende undtagelser:
  Træ imod træ
 • Det er tilladt at sætte træ imod træ og skubbe til hinanden (ikke slå, men skubbe).

Det betyder, at hvis du bruger et skjold så kan du skubbe til din modstanders skjold eller stagevåben. Du kan også med et stagevåben skubbe et skjold væk (ikke med enderne men med siden til - dvs. hvis han kommer meget tæt på). Du må IKKE skubbe til personen direkte.

Aftalt spil
Hvis man på forhånd har en klar aftale er det tilladt at bruge andre former for fysisk kontakt, f.eks. skubbe, vælte, osv. Men det kræver en klar aftale, det er ikke nok at man "kender folk" eller "plejer at slås sådan".

Ud over dette, så er fysisk kontakt ikke tilladt.

Andet:
Det er heller ikke tilladt at vælte folk. Hverken med kroppen, skjoldet, stagevåben, eller nogen anden metode.

Man må ikke tage fat i folk eller deres våben med hænderne. Heller ikke på den upolstrede del af et stagevåben. At fange dem med våbnene er tilladt, f.eks. at tage fat i et skjold med en stage eller låse et sværd mellem et sværd og et skjold.

Lad være med at træde på pile, uheld sker, men forsøg at kigge efter dem når I går i områder, der har været beskudt.

Når en kamp er overstået, så giv lige en hånd med at kigge efter pile. også selv om det er "fjenden" som ejer dem. De er dyre, og man kan jo altid smide dem til side indtil kampen er slut så ingen har gavn af dem.

Man skal tilpasse sine slag efter sin modstander. En mand i ringbrynje og slagkofte, skal der slåes hårdere til end, en upansret bueskytte. Det er vigtigt at folk både slår igennem på de tungt pansrede for at sikre sig at de kan mærke det, og det er vigtigt at folk afbøder slaget mod de upansrede for at undgå at slå dem halvt fordærvede.

Det er ikke tilladt at slå i hovedet, men når to skjoldmure kommer op imod hinanden, så er der altså sjældent plads til at man kan slå efter andet end venstre skulder (selvom de mindre skjolde burde hjælpe på det). Det betyder at der er en overvejende chance for at ramme i hovedet. Det er altså endnu en opfordring til at man bruger hjelm, de er ikke bare fede, de kan også redde en fra et træls slag i hovedet.

Og sidst men ikke mindst; Kamp til "live" er altså en fysisk aktivitet på lige fod med fodbold, håndbold og andre former for kontaktsport. Det kan altså give knubs og blå mærker. Dermed ikke sagt at man ikke skal vise hensyn, men man skal samtidig være forberedt på, at blå mærker og knubs er en del af fornøjelsen.

(1) man kender til mange tilfælde fra Den amerikanske borgerkrig.
I nogle tilfælde vidste de andre soldater det godt, men i langt de fleste blev det først opdaget hvis kvinden blev såret.