For Konge Eller Kejser?

Enheds-tilmelding
Tilmeldte enheder
Personlig tilmelding

Bretonnia

Bretonnia

Kultur

Tilgår.

Religion

Tilgår.

Udstyr

Som nævnt under retningslinier, så har jeg valgt at flytte bretonnianerne tilbage til omkring år 1200-1250.

Det betyder at de ikke må bruge pladerustninger eller dele. Filmen "Kingdom of Heaven" er rigtig god inspiration, når det kommer til udstyr, og den stil som jeg gerne vil have.

Hæren til Scenariet.

Den Bretonnianske hær består af Riddere, deres Men-at-arm og deres bønder, som har pligt til at stille til krigstjeneste for deres herre.

En vigtig regler er: Det er kun er adelige som bære sværd.
Denne regl er blevet droppet. Dog gælder det stadigt for bønder.

Hvis en bonde bliver tager med et sværd i sin besidelse, så midster han hovedet.

Vær hær skal bestå af minimum 3-4 store grupper. dvs grupper på 10+ mand.
Disse kommer til at udgør kærnen i hæren.

Her under kan du se hvilket typer grupper vi gerne vil have.

Ud over store grupper, er der plads til nogle små grupper på 5-6 mand.
En lille gruppe bliver lagt under en af de store grupper.

Væbnere og musikkere må godt være spillere som er under 15 år gamle, men så må de IKKE bære våben. (uden for lejeren)

Styring af hæren under scenariet?

Det er de adelige som styre hæren. Alle Adelige har indflydelse.
Hvormeget afhænger primært af hvor mange men de bidrager med.

De adelige må så selv finde ud af hvem som skal lede hæren og hvordan.

Store grupper

Ridder med følge:

Kernen i den Bretonnianske hær er ridderen og hans men-at-arms.

Hvad Rustning våben Tøj / uniform
1
Ridder Tung brynje, Slagkofte,
Hjelm og skjold.
Sværd Langærmet kofte under brynjen og en våbenkofte over.
I egne farver med mærke
1-2
Væbner Hjelm, brynje og skjold våben Våbenkofte i herrens farver, uden mærke
1
Fanebære Intet krav våben Våbenkofte i herrens farver, uden mærke
min. 7 Men-at-arm Hjelm, skjold og brynjer våben Våbenkofte i herrens farver, uden mærke
+ evt. Musiker
Se regler for faner nederst.

Bønder

Bretonnianske bønder har pligt til at forrette krigstjeneste hvis deres herre ønsker det.
Hvad Rustning våben Tøj / uniform
1
Leder evt. en slagkofte
*
Våbenkofte i herrens farver, uden mærke
1
Fanebære evt. slagkofte og/eller hjelm
*
en markering i herrens farver. Kan være en våbenkofte
min. 8 Bønder evt. slagkofte og/eller hjelm
*
en markering i herrens farver. Kan være en våbenkofte
* Deres Herre kan evt. give dem alle sammen spyd eller buer.
Hvis ikke, så en blandte landhandel af køller, økser, høtyve, leer og plejle.
Rustning: Ingen Brynjer
+ evt. en Musiker
Se regler for faner nederst.

Små grupper

Landløs Ridder

Landløse riddere er typisk unge riddere som ikke har udsigt til at arve land.
De tilbyder tit deres service til en Lensherre ganske billigt, i håb om at de på slagmarken kan vinde hæder og ære og på den måde få tildelt land hvis deres midlertidige herre vinder.
Håben om at tage en værdifuld fange er også en god grund til at de så villigt kaster sig ud i kampene.
Til scenariet ser vi gerne at ridderne (specielt de landløse) konkurere om at udøve de største heltedåder. Hvis En rig lensherre skal se en, så bliver man nød til at være den som leder angrebt.

Disse små grupper, gør det muligt for nogle få venner at deltage

Hvad Rustning våben Tøj / uniform
min. 1 Ridder Tung brynje, Hjelm
og skjold
Sværd Langærmet kofte under brynjen og en våbenkofte over.
I egne farver med mærke
min. 1 Væbner Brynje og skjold våben Våbenkofte i herrens farver, uden mærke
min. 1 Fanebære Intet krav våben Våbenkofte i herrens farver, uden mærke
min. 2
af disse
Men-at-arm Hjelm og skjold våben Våbenkofte i herrens farver, uden mærke
Bueskytte intet krav Bue Våbenkofte i herrens farver, uden mærke
Grupper af landløse riddere vil blive slået sammen til større grupper og evt. bueskytter vil blive samlet i en samlet enhed.
Se regler for faner nederst.

Jægere

En vær Ridder med respekt for sig selv, har en gruppe jægere på sin borg, i fredstid holder de står på vildet på Ridderens len og i krigstid fungere de som spejdere og bueskytter

Hvad Rustning våben Tøj / uniform
min 5.
maks. 9
Jæger maks slagkofte
Bue
Grøn/brunt, men en beklædningsgenstand skal være i herrens faver.
F.eks en studhætte.
Ingen fane eller musiker.
Ingen Bonus MP for formation.
(hvis de bliver tilknyttet en stor gruppe bueskytter så tæller de som en del af denne enhed.)

Special roller:

Der skal også bruges følgende enkeltpersoner:
1-2 præstinder. (det kan kun være kvinder)
1 som er ansvarlig for forsyningerne. (dette er også et offgame ansvar)

Faner

Der kommer nogle regler for hvordan og hvilket form faner for de forskællige tuper enheder skal have.